Close

Swallow-tailed Kite

Elanoides forficatus.

Swallow-tailed Kite