Nature School Game Contact Blog Project Noah Facebook Project Noah Twitter

A global citizen science platform
to discover, share and identify wildlife

Join Project Noah!
nature school apple icon

Nature School For Teachers - Fall 2020 Launch! visit nature school

Puž

Gastropoda

Description:

ужеви (Gastropoda) су најбројнија класа мекушаца са око 45.000 врста.[1] Постоји око 30.000 савремених врста, као и око 15.000 изумрлих. Фосилна историја групе је веома богата и дуга - најранији налази потичу из касног камбријума (ранокамбријски родови попут Helcionella и Scenella више се не сматрају припадницима ове класе), а филогенију пужева карактерише интензивна адаптивна радијација. Данас су пужеви присутни у скоро свим типовима станишта и екосистема (и воденим и сувоземним), и ако се овај податак узме у обзир могу се с пуним правом назвати најуспешнијом класом мекушаца. Морски пужеви (више од две трећине врста) су се прилагодили животу на свим типовима дна, а постоје и успешни пелагични облици, населили су слатке воде, док су Pulmonata и још неке мање групе населиле копно захваљујући анатомским адаптацијама.

Habitat:

Na svim kontinentima srm na Antarktiku.

Species ID SuggestionsSign in to suggest organism ID

No Comments

Ivo Andrić Primary School
Spotted by a stud ent at Ivo Andrić Primary School

Spotted on May 13, 2017
Submitted on May 13, 2017

Related Spottings

Puz Garden Snail shell Snail Gastropoda

Nearby Spottings

Moth Spotting Spotting Spotting