Close

White-tipped black

Melanchroia chephise

White-tipped black