Guardian Nature School Contact Blog Project Noah Facebook Project Noah Twitter

A global citizen science platform
to discover, share and identify wildlife

Join Project Noah!
nature school apple icon

Nature School For Teachers - Fall 2020 Launch! visit nature school

Tudó

Columba palumbus

Description:

El tudó és el colúmbid més gros d'Europa.

Habitat:

És una espècie boscana que nidifica amb més densitat als boscos i no defuig els ambients urbans amb arbres

Species ID SuggestionsSign in to suggest organism ID

1 Comment

harsuame
harsuame 8 years ago

Nice!!

Josep Maria Fe
Spotted by
Josep Maria Fe

Sant Cugat del Vallès, Catalunya, Spain

Spotted on Apr 22, 2012
Submitted on Apr 22, 2012

Related Spottings

Columba palumbus Rock Pigeon Feral pigeon Pigeon

Nearby Spottings

Mimosa fina Hepàtiques Albó Glicina
Noah Guardians
Noah Sponsors