Guardian Nature School Team Contact Blog Project Noah Facebook Project Noah Twitter

A global community of nature enthusiasts
photographing and learning about wildlife

Join Project Noah!
nature school apple icon

Project Noah Nature School visit nature school

Tudó

Columba palumbus

Description:

El tudó és el colúmbid més gros d'Europa.

Habitat:

És una espècie boscana que nidifica amb més densitat als boscos i no defuig els ambients urbans amb arbres

Species ID SuggestionsSign in to suggest organism ID

1 Comment

harsuame
harsuame 9 years ago

Nice!!

Josep Maria Fe
Spotted by
Josep Maria Fe

Sant Cugat del Vallès, Catalunya, Spain

Spotted on Apr 22, 2012
Submitted on Apr 22, 2012

Noah Guardians
Noah Sponsors

Join the Project Noah Team Join Project Noah Team