Close

Sulphur Cinquefoil

Potentilla recta

Sulphur Cinquefoil