Close

Sri Lanka White-eye

Zosterops ceylonensis

Sri Lanka White-eye