Guardian Nature School Contact Blog Project Noah Facebook Project Noah Twitter

A global citizen science platform
to discover, share and identify wildlife

Join Project Noah!
nature school apple icon

Nature School For Teachers - Fall 2020 Launch! visit nature school

Leaf Beetle - Mandelinka rákosníček

Donacia crassipes

1 Comment

MarCAT
MarCAT 8 years ago

Thank you for ID ;)

MarCAT
Spotted by
MarCAT

Krásná Hora, Jihovýchod, Czech Republic

Spotted on Jun 30, 2012
Submitted on Sep 30, 2012

Related Spottings

Schilfkäfer Aquatic Leaf Beetle Aquatic leaf beetle Aquatic Leaf Beetle

Nearby Spottings

Four-spotted Chaser - Vážka čtyřskvrná Scarce Emerald Damselfly - Šídlatka tmavá Blue Bottle Fly - Bzučivka obecná Little Ringed Plover - Kulík říční
Noah Guardians
Noah Sponsors