Close

California fan palm

Washingtonia filifera

California fan palm