Close

Arizona striped whiptail

Aspidoscelis arizonae

Arizona striped whiptail