Close

California Washingtonia (California Fan Palm)

Washingtonia filifera

California Washingtonia (California Fan Palm)