Close

Slender-billed gull

Larus genei

Slender-billed gull