Close

Bohemian Waxwing

Bombycilla garrulus

Bohemian Waxwing