Guardian Nature School Team Contact Blog Project Noah Facebook Project Noah Twitter

A global community of nature enthusiasts
photographing and learning about wildlife

Join Project Noah!
nature school apple icon

Project Noah Nature School visit nature school

Coccinella septempunctata

Coccinella septempunctata

Description:

כשאר החרקים, למושית שלד חיצוני (קוטיקולה). גופה של מושית השבע סגלגל-כדורי בצורתו. למושית השבע שני זוגות כנפיים עדינות שצבען אדום, והן מנוקדות בשמונה נקודות שחורות, ארבע על כל כנף. כאשר זוג הכנפיים סגור, "מתלכדות" שתים מהנקודות ונראות כאחת - ומכאן שמה, "מושית השבע". גם שמה הלטיני הוא "נסיכה עם שבע נקודות". שאר חלקי המושית - הגפיים, הראש ותחתית הגוף - שחורים, אולם בצדי קדמת החזה שני כתמים לבנים. למושית השבע 6 גפיים בסך הכל, 3 בכל צד. הגפיים קצרות יחסית לשאר הגוף, ובעת תעופה או מנוחה הן מקופלות ואינן נראות. מושית השבע היא חיפושית קטנה יחסית - אורך פרט בוגר נע בין 4 ל-8.5 מילימטרים.

Habitat:

שדה בר מישור החוף

Species ID SuggestionsSign in to suggest organism ID

No Comments

orit.zilberman23
Spotted by
orit.zilberman23

רעננה, מחוז המרכז, Israel

Spotted on Mar 22, 2014
Submitted on May 28, 2014

Spotted for Mission

Noah Guardians
Noah Sponsors
join Project Noah Team

Join the Project Noah Team