Guardian Nature School Contact Blog Project Noah Facebook Project Noah Twitter

A global citizen science platform
to discover, share and identify wildlife

Join Project Noah!
nature school apple icon

Nature School For Teachers - Fall 2020 Launch! visit nature school

Ruža

lat.Rosa

Description:

RUŽA je rod zeljastih biljaka iz familije Rosaceae. Uzgaja se zbog lepih mirisnih cvetova i do danas postoje mnogi hibridi i kultivari ruža koji se međusobno razlikuju po boji i izgledu cveta, mirisu i postojanju trnova. Postoji veliki broj divljih ruža, čiji se plod (šipak, šipurak) bogat vitaminom C koristi u ishrani i za pripremu čajeva. Od oko 100 vrsta roda Rosa u Srbiji raste dvadesetak. Postoji veliki broj divljih ruža, čiji se plod (šipak, šipurak) bogat vitaminom C koristi u ishrani i za pripremu čajeva. Od oko 100 vrsta roda Rosa u Srbiji raste dvadesetak. Ruža se pored svoje lepote i mirisa kao ukrasno cveće koristi u: kozmetici, medicini i kulinarstvu.Kod nas najviše raznih samoniklih ruža raste na Dinarskom kršu, gdje je poznato blizu stotinu raznih vrsta, podvrsta i divljih križanaca iz roda Rosa . Desetak njih su isključivi endemi koji rastu samo na našem kršu, a te su uglavnom iznimno dekorativne i otporne biljke koje uspjevaju na suhim kamenjarama: na Dinarskim planinama su to Rosa dinarica (cvijet ružičast), R. dalmatica(mliječnobijela), R. malyi (tamna krvavo-grimizna), R. portenschlagiana (svjetlocrvena), te uz Jadran još R. liburnica (bijela), R. istriaca(ružičasta), itd Ruža se pored svoje lepote i mirisa kao ukrasno cveće koristi u: kozmetici, medicini i kulinarstvu.

Species ID SuggestionsSign in to suggest organism ID

No Comments

Ivo Andrić Primary School
Spotted by a stud ent at Ivo Andrić Primary School

Београд, Централна Србија, Serbia

Spotted on Jun 6, 2017
Submitted on Jun 6, 2017

Related Spottings

Ruza Ruža Ruza Ruza

Nearby Spottings

LJILJAN HORTENZIJA LJUTIĆ DETELINA
Noah Guardians
Noah Sponsors