Close

Water buffalo

Bubalus bubalis

Water buffalo