Close

Desert Five-Spot

Eremalche rotundifolia

Desert Five-Spot