Guardian Nature School Team Contact Blog Project Noah Facebook Project Noah Twitter

A global community of nature enthusiasts
photographing and learning about wildlife

Join Project Noah!
nature school apple icon

Project Noah Nature School visit nature school

Ръждив гол охлюв

Arion lusitanicus

Description:

Гол охлюв, още известен като плужек... Arion lusitanicus, Arion rufus, Arion vulgaris

Habitat:

Ръждивият гол охлюв е нашественик в българската природа и, както показва другото му име, произхожда от Иберийския полуостров.

Notes:

През последните десетилетия видът е в експанзия в цяла Европа, като причините за това най-вероятно са комплексни – несъзнателен пренос с храни, посадъчни материали и др., както и естествено разширение на ареала. В превземането на нови територии компания му правят и други видове от рода – Arion vulgaris Moquin-Tandon, 1855 (испански гол охлюв, все още непотвърден за България) и Arion fasciatus (Nilsson, 1823) (оранжево-ивичест гол охлюв) – все по-често установяван в нашата страна, но не и като вредител.

Species ID SuggestionsSign in to suggest organism ID

No Comments

nebeto
Spotted by
nebeto

Смолян, Южен централен, Bulgaria

Spotted on Sep 9, 2014
Submitted on Sep 9, 2014

Spotted for Mission

Related Spottings

Black Arion Portuguese slug Black arion Arion (gastropod)

Nearby Spottings

Spotting Wood mouse Зелен скакалец Черен щъркел
Noah Guardians
Noah Sponsors

Join the Project Noah Team Join Project Noah Team