Close

White Lady

Thunbergia fragrans Roxb.

White Lady