Close

Patrana Tussock Male

Numenes patrana Moore, 1859

Patrana Tussock Male