Close

White-naped Crane

Grus vipio

White-naped Crane