Close

Giant Day Gecko

Phelsuma madagascariensis grandis

Giant Day Gecko