Close

Swallow-tailed Kite

Elanoides forficatus

Swallow-tailed Kite