Close

Mountain Laural

Kalmia latifolia

Mountain Laural