Close

Tuberous comfrey, čvorasti gavez

Symphytum tuberosum

Tuberous comfrey, čvorasti gavez