Close

Leonard's Skipper

Hesperia leonardus

Leonard's Skipper