Close

Lime Swallowtail

Papilio demoleus

Lime Swallowtail