Close

Swallow-tailed kite

Elanoides forficatus

Swallow-tailed kite