Close

Great White Egret

Egretta alba

Great White Egret