Close

Swallow-Tailed Kite

Elanoides forficatus

Swallow-Tailed Kite