Close

Liverleaf / Ružičasta jetrenka

Hepatica nobilis f. rosea

Liverleaf / Ružičasta jetrenka