Guardian Nature School Team Contact Blog Project Noah Facebook Project Noah Twitter

A worldwide community photographing and learning about wildlife

Join Project Noah!
nature school apple icon

Project Noah Nature School visit nature school

I vår bakgård

I vår bakgård

1. Gå ut på skolans "bakgård" och fotografera (med mobilen eller med en digitalkamera) (a) svampar, (b) djur eller (c) växter. Det spelar ingen roll om de är vanliga eller ovanliga! 2. Ladda upp dina fynd på uppdragssajten. 3. Hjälp varandra att "nyckla" fram vad det är ni har hittat. D.v.s. hjälps åt att artbestämma dem/komma fram till vilken art det är som ni har hittat. Jag vill att ni nämner både det LATINSKA och det SVENSKA namnet. (Att även skriva namnet på engelska är ett plus men inget måste). 4. Ange även: (A) vilken kategori den tillhör, (B) var du hittade den och (C) datum för fyndet. (Det finna möjlighet till att, på ett enkelt sätt, fylla i det här uppgifterna då ni laddar upp era fynd. Glöm bara inte bort att göra det! 4. Sedan, i helklass, gör "näringsvävar" och se om ni kan komma på hur dessa djur skulle kunna relatera till varandra. Vem äter vem? Gör en karta och dra pilar på vad ni tror om det.

I vår bakgård
Created by

Marina Läroverket, Danderyd

103 participants 19 spottings

Uppdraget "I vår bakgård" går ut på att vi ska utforska och få upp ögonen för mångfalden av liv i vår närmiljö.

I vår bakgård

Lat: 59.38 Long: 18.06

Recent Spottings

Recently joined

i-vr-bakgrd62 i-vr-bakgrd61 i-vr-bakgrd60 i-vr-bakgrd59
i-vr-bakgrd58 i-vr-bakgrd57 i-vr-bakgrd59 i-vr-bakgrd58
i-vr-bakgrd56 i-vr-bakgrd57 i-vr-bakgrd56 i-vr-bakgrd55
i-vr-bakgrd58 i-vr-bakgrd56 i-vr-bakgrd57 i-vr-bakgrd53
i-vr-bakgrd54 i-vr-bakgrd52 i-vr-bakgrd52 i-vr-bakgrd50
i-vr-bakgrd51 i-vr-bakgrd51 i-vr-bakgrd50 i-vr-bakgrd49
i-vr-bakgrd48 i-vr-bakgrd47 i-vr-bakgrd46 i-vr-bakgrd44
i-vr-bakgrd45 i-vr-bakgrd43 i-vr-bakgrd41 i-vr-bakgrd42
i-vr-bakgrd40 i-vr-bakgrd39 i-vr-bakgrd37 i-vr-bakgrd36
i-vr-bakgrd36 i-vr-bakgrd34 i-vr-bakgrd33 i-vr-bakgrd32
Noah Guardians
Noah Sponsors
join Project Noah Team

Join the Project Noah Team