Guardian Nature School Team Contact Blog Project Noah Facebook Project Noah Twitter

A global community of nature enthusiasts
photographing and learning about wildlife

Join Project Noah!
nature school apple icon

Project Noah Nature School visit nature school

Orquídia

Orchidaceae

Description:

Les orquídies són la més gran família botànica existent, amb més de 850 gèneres i més de 25.000 espècies. Totes les espècies d'orquídies, llevat de les obtingudes artificialment en jardineria, estan protegides per lleis internacionals com a plantes amenaçades. Aquesta fotografia esta feta a Ses Vallbona d’Anoia

Habitat:

Viuen terra i necessiten de vegada en vegada aigua.

Species ID SuggestionsSign in to suggest organism ID

No Comments

SES Vallbona d'Anoia
Spotted by a stud ent at SES Vallbona d'Anoia

Catalunya, Spain

Spotted on Mar 26, 2015
Submitted on Mar 26, 2015

Noah Guardians
Noah Sponsors
join Project Noah Team

Join the Project Noah Team